25/09/2016
mèo Ba Tư lông ngắn

Mèo Ba Tư lông ngắn Exotic Shorthair dễ thương

Mèo Ba Tư lông ngắn Mèo Ba Tư lông ngắn Exotic Shorthair, hay mèo Exotic, là giống mèo còn khá mới, có nguồn gốc từ mèo Ba Tư thuần chủng lai với mèo Mỹ lông ngắn vào những năm 1950. Do […]