Tag: nuôi chim sơn ca

  • Nuôi chim sơn ca hay: Kinh nghiệm và kỹ thuật

    Nuôi chim sơn ca hay: Kinh nghiệm và kỹ thuật

    Nuôi chim sơn ca Trước khi nuôi chim sơn ca, chúng ta cần biết sơn ca là loài chim nhỏ sống trên mặt đất, thường có giọng hót mê hoạch và kiểu bay liệng kỳ dị. Như nhiều loài chim sống trên mặt đất khác, phần lớn các loài sơn ca có các vuột chân…