Thần kê: Hướng dẫn cách xem gà đá hay

Thần kê là gì?

Chỉ giống gà ô mới có thần kê, vậy mới có câu: Gà ô chân trắng mỏ ngà/Đá đâu thắng đấy gọi là thần kê. Ngoài ra con gà nào gáy 7 tiếng trở lên nhưng gáy giật từng tiếng, đó cũng là thần kê.

Sắc lông gà nòi: Những điều bạn cần biết

Người ta nói: “Gà sợ nhau tiếng gáy” là do đó mà ra.

Hướng dẫn thứ tự cách xem gà đá

Khi đánh giá một con gà nòi hay dở ra sao, ta nên quan sát kỹ các phần sau đây theo thứ tự trước sau:

Nhất: Thủ (Đẩu)
Nhị: Vĩ (Đuôí)
Tam: Hinh
Tứ: Túc (Chân)
Đây là kinh nghiệm của người xưa, và cũng là thói quen của giới nuôi gà nòi chuyên nghiệp.

THẦN KÊ: THỦ VÌ TRIỄU THIÊN

Đẩu đuôi tương cận bằng nhau
Ơổ trên cất đứng đuôi biển các cung
Hình như phụng vĩ phong vân
Gà ấy anh hùng chắc một không hai.

THẦN KÊ

Cú sấu Bạch nhựt ngủ ngày
Ra trường cảm thấy tài hay lạ th Ưò’ng.
Gà này ăn uống mạnh mẽ, nhưng ăn uông xong là tìm chỗ ngủ. Thế nhưng khi lâm trận thì rất tỉnh táo, ra đòn tuyệt hay.

THẦN KÊ

Kim kẻ độc Lập
(Gà này thường đứng một chân.)

Lông Gà

CUỒNG KÊ

Gà này tròng mắt đỏ, con ngươi nhỏ Xíu màu xanh hết sức trong.

QUỸ KÊ

Chọn vảy tốt xấu cho gà nòi

Vảy thành và vảy quách: Vảy trong là vảy quách hàng quách nhỏ hơn hàng thành là tốt.

Hàng quách: . Lấn hàng thành thì xấu, gà đá . Không hiếm. ` vảy ngoài là vảy thành hàng thành lấn vào phía trong thì tốt.
Hàng thành: Đổ vào trong thì gà đá hiểm ngặt.
HÀNG NƯỚC, HÀNG CHU VI, HÀNG KẼN, HÀNG ĐỘ
Hàng độ: dưới nhỏ trên nhỏ là tốt.
Hàng kẽm: Dưới nhỏ trên to là tốt
Hàng chu vi: nếu hàng chu vi 1 hàng là gà hiểm.
Hàng nước: hàng nước 1 hàng là hiểm, 2 hàng là cho nước mau khỏe, loạn thì xấu khó cho nước.

VẢY ÁN THIÊN

Án thiên 1: Đóng ổ’ hàng thứ nhất có đòn dữ, trừ cựa không đảm.
Án thiên tại gối:
Là gà rất quý.
Án thiên 2-3 váy liền nhau lại còn quý hơn.
VẢY ÁN THIÊN
VẢY ÁN THIÊN

CHỈ NGUYỆT ANH

Chỉ này ở dưới ngang biên hình như mặt trăng thượng huyền.
Chĩ này hiêm thây .Gà này gặp may, nên chọn nuôi.
CHỈ NGUYỆT ANH
CHỈ NGUYỆT ANH

VÁY BẢN PHỦ

Vẳy hình lưỡi búa có thể đương cự với gà yểm long hay kích giáp hay độ nhứt.
VÁY BẢN PHỦ
VÁY BẢN PHỦ

VẢY KÍCH GIÁP

Vẳy kích giáp hàng thứ tư xuôhg cho đêh trên cựa mà có hai vảy vấn cán liên tíêp chính giữa dính liền nhau gọi là kích giáp thắng độ trọn đời, chớ khinh xuất. Vẳy này hiếm thấy. N11 ưng nếu chỉ có một vẫy, gọi là vấn cán, thì đứng nuôi.
VẢY KÍCH GIÁP
VẢY KÍCH GIÁP

VẢY ÁN VÂN NGẮN CHÀI

Giá trị của vảy này tốt tương đương với vảy Án Thíên.
VẢY ÁN VÂN NGẮN'CHÀI
VẢY ÁN VÂN NGẮN’CHÀI

NGUYỆT LONG

Chỉ này, cựa cũng lợi hại mà ngón thời cũng hay đám.

BÁN NGUYỆT

Đây là chỉ quỹ, ít gặp. Nếu gặp cựa tốt như giao chỉ thi đám mười phát trúng cả mười.

LIÊN GIÁP HỘI

LIÊN GIÁP HỘI

TAM ĐẢN TAM CÂN

ĐÒN CÂN

Đứng giữa thì hung, trên bảy Du’ới hãy gọi là đòn cân Nếu mà vấn dặm chẵn liển Là để vô dụng ăn tiền ai đâu.(Xem cho kỹ, kéo lộn với vẩy vấn cán, là vảy xấu.)

VẤN ÁN HOÀNH KHAI ĐÓNG NGUYỆT TÀ

Đông ở hàng thứ 3, 4 hàng quách, dưới có vảy nguyệt tà thì gà ấy đứng trên, thiện nghệ đá hẩu dọc, khấu ngang.

VẤN ÁN HOÀNH KHAi

Dướí cựa có đóng xuyên giáp. Gà này đá chơi thì dở, đá độ thì hay. Không đứng trên mà rành ngang mé.
VẤN ÁN HOÀNH KHAi
VẤN ÁN HOÀNH KHAi
VẤN ÁN HOÀNH KHAl
Đóng ngay cựa thường hay đa gãy cổ địch thủ.
Gà đứng trên đá ngang gáy tót đá ngọn.
Đông tại cựa thì đá vẫn ăn hoành khai mà hay ở hàng quách dưới gà thường hay đi trên ưa đá nhiều thể vẫn ăn hoành này ớ dưới có vảy cũng toàn cựa đã bầu, hoành khai dưới cựa có hay lạc mã thì ổ gãy cổđịch thủ có xuyên giáp thường cựa có vảy này thì â lòn xướng dưới, biết khai ớ trên ba bôn nguyệt tà gà ấy đá ngang, vẫn ăn bám cốc, xuyên giáp, này cựa đá mé.

VẢY XUYÊN THÀNH

Dướí cựa mà có vảy bích biên hai vảy thì tôĩt lắm gọi là vẩy xuyên thành. (Nểu gà đòn có đòn độc,gà cựa hay đâm.)

VẢY HUỸNH KIỄU

Râ’t may độ đòn đá gãy cẩn. Vẳ y hu ỷnh kiểu đóng hàng thứ hai đêh thứ năm đều tôĩĩ, rất may độ. Vẳ y 11 u ỷth kiểu mà thua là vì gà mình đóng vảy thứ năm, còn gà địch đóng Ổ’ hàng thứ hai hay thứ ba, hoặc gà mình thắng độ rổi gà địch chưa thắng độ.
VẢY HUỸNH KIỄU
VẢY HUỸNH KIỄU

VẢY BÍCH BIÊN

Còn gọi là biên giá p ngoại. Vảy này đóng từ thứ tư đêh cựa thì thua, còn đóng thứ hai, thứ ba hay dưới cựa cách một vả y thì có thắng có 11 uể. (Thường gặp vẩy này da số su’ kê loại bỏ.)

NGUYỆT PHỦ

Nguyệt phủ là vảy búa trăng. Nó tự hình lúc chỉ giăng ngoài vành.
NGUYỆT PHỦ
NGUYỆT PHỦ

Huyền châm

Vẳy huyền châm chỉ có ở gà dữ. Huyển châm đóng ngay cựa mới tốt, đóng lạc chỏ không nên nuôi
Huyền châm
Huyền châm

YỂM NGUYỆT HÀM CỐT

Yểm nguyệt trên d uó’í phán ,. minh đá số, đá mé đều giối, đòn chính xác.

TAM TÀI

Còn gọi là Tam Tàí Huyển Châm. Đây là váy của gà dữ, nên chọn nuôi. Ra trường gặp gà này phải tránh.

TỨ TUỢNG

(Vảy này thua Tam Tàí Huyển Châm. Có người không dùng.)

TỨ THÁNH

Trên thời có khuy ^Ì đá ngang Du’ớí thời đá bộ lại càng hẩu chơi.

NGỦ QUỸ HÀM CHÂU QUÝ KÊ

Ngũ quỷ hàm châu năm vảy một hàng.
Các thế vảy khác ít phổ biến hơn :
https://thucung.farmvina.com/choi-ga/

Câu Hỏi Thường Gặp

Thần kê là gì?

Chỉ giống gà ô mới có thần kê, vậy mới có câu: Gà ô chân trắng mỏ ngà/Đá đâu thắng đấy gọi là thần kê. Ngoài ra con gà nào gáy 7 tiếng trở lên nhưng gáy giật từng tiếng, đó cũng là thần kê.

Cách chon vảy cho gà nòi như thế nào?

Vảy thành và vảy quách: Vảy trong là vảy quách hàng quách nhỏ hơn hàng thành là tốt. Hàng quách: . Lấn hàng thành thì xấu, gà đá . Không hiếm. ` vảy ngoài là vảy thành hàng thành lấn vào phía trong thì tốt. Hàng thành: Đổ vào trong thì gà đá hiểm ngặt.

Comments

4 responses to “Thần kê: Hướng dẫn cách xem gà đá hay”

 1. Tuấn avatar
  Tuấn

  Xin ad cho link tải sách trên ạ

 2. thuocgavip avatar

  Sách ở đấy mua đâu vậy ad

 3. choi da ga avatar
  choi da ga

  Xin link sách kinh kê

  1. Farmvina avatar

   @Choi Da Ga: Bạn có thể mua sách bản quyền ở các nhà sách địa phương với chi phí rất tiết kiệm. Hãy mua để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *